Ίνι, Μονοφατσίου weather

 Latitude N 35° 05' 41"    Longitude E 25° 16' 55"    Elevation 240 m

This month's highs and lows
Temperature and Humidity
Highest Temperature 26,9 °C 1:14 μμ on 12 Νοεμβρίου
Lowest Temperature 11,8 °C 5:49 πμ on 09 Νοεμβρίου
Highest Dew Point 19,0 °C 2:13 μμ on 05 Νοεμβρίου
Lowest Dew Point 3,0 °C 9:55 πμ on 12 Νοεμβρίου
Highest Apparent Temperature 25,6 °C 2:30 μμ on 10 Νοεμβρίου
Lowest Apparent Temperature 10,3 °C 12:13 μμ on 13 Νοεμβρίου
Lowest Wind Chill Temperature 11,8 °C 5:49 πμ on 09 Νοεμβρίου
Highest Heat Index 26,6 °C 1:06 μμ on 12 Νοεμβρίου
Highest Minimum 20,4 °C 04 Νοεμβρίου
Lowest Maximum 20,4 °C 04 Νοεμβρίου
Highest Humidity 99 % 5:25 πμ on 07 Νοεμβρίου
Lowest Humidity 23 % 9:38 πμ on 12 Νοεμβρίου
Highest Daily Range 24,2 °C 05 Νοεμβρίου
Lowest Daily Range 0,0 °C 04 Νοεμβρίου
Rainfall
Highest Rain Rate 43,2 mm/hr 12:13 μμ on 13 Νοεμβρίου
Highest Hourly Rainfall 6,0 mm 12:13 μμ on 13 Νοεμβρίου
Highest Daily Rainfall 39,3 mm 13 Νοεμβρίου
Longest Dry Period 4 days to 08 Νοεμβρίου
Longest Wet Period 1 days to 04 Νοεμβρίου
Wind
Highest Wind Gust 11,6 m/s 12:10 μμ on 13 Νοεμβρίου
Highest Wind Speed 10-minute Average 8,5 m/s 1:05 μμ on 12 Νοεμβρίου
Highest Daily Wind Run 270,9 km 13 Νοεμβρίου
Pressure
Lowest Pressure (sl) 979,7 mb 5:35 μμ on 13 Νοεμβρίου
Highest Pressure (sl) 989,3 mb 8:34 πμ on 09 Νοεμβρίου
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 14/11/2019 9:44:05 πμ
powered by Cumulus v3.0.0 (3050)