Ίνι, Μονοφατσίου weather

 Latitude N 35° 05' 41"    Longitude E 25° 16' 55"    Elevation 240 m

Records began on 21 Μαΐου 2019. Here are the extremes recorded since then.

Records Since 21 Μαΐου 2019
Temperature and Humidity
Highest Temperature 33,4 °C at 17:51 on 04 Ιουνίου 2019
Lowest Temperature 0,0 °C at 15:17 on 21 Μαΐου 2019
Highest Dew Point 20,4 °C at 20:10 on 04 Οκτωβρίου 2019
Lowest Dew Point -21,6 °C at 15:32 on 14 Αυγούστου 2019
Highest Apparent Temperature 35,3 °C at 17:51 on 04 Ιουνίου 2019
Lowest Apparent Temperature -274,7 °C at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019
Lowest Wind Chill Temperature -23,1 °C at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019
Highest Heat Index 33,4 °C at 17:51 on 04 Ιουνίου 2019
Highest Minimum 28,8 °C at 10:12 on 17 Αυγούστου 2019
Lowest Maximum 20,4 °C at 08:47 on 04 Νοεμβρίου 2019
Highest Humidity 99 % at 12:47 on 14 Αυγούστου 2019
Lowest Humidity 13 % at 11:52 on 28 Μαΐου 2019
Highest Daily Range 31,5 °C on 21 Μαΐου 2019
Lowest Daily Range 0,0 °C on 23 Μαΐου 2019
Rainfall
Highest Rain Rate 72,0 mm/hr at 15:15 on 07 Ιουνίου 2019
Highest Hourly Rainfall 19,5 mm at 11:40 on 05 Οκτωβρίου 2019
Highest Daily Rainfall 39,3 mm on 13 Νοεμβρίου 2019
Highest Monthly Rainfall 60,0 mm Οκτώβριος 2019
Longest Dry Period 45 days to 28 Σεπτεμβρίου 2019
Longest Wet Period 3 days to 05 Οκτωβρίου 2019
Wind
Highest Wind Gust 214,8 m/s at 12:28 on 14 Αυγούστου 2019
Highest Wind Speed Average 387,6 m/s at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019
Highest Daily Wind Run 1980,3 km on 14 Αυγούστου 2019
Pressure
Lowest Pressure (sl) 922,7 mb at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019
Highest Pressure (sl) 1178,7 mb at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum:


Page updated 14/11/2019 9:44:05 πμ
powered by Cumulus v3.0.0 (3050)