Σχετικά με εμάς

Διοικητικό Συμβούλιο

Νέα και Ανακοινώσεις

Άλμπουμ Φωτογραφιών

Εκδηλώσεις

 

Π.Σ. Ίνατος

Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού ΤΟΠΙΟΥ, το οποίο θα αξιοποιεί τα πολύπλευρα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής του Ινίου, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος ΙΝΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ «ΙΝΑΤΟΣ»

ΤΟΠΙΟ
 

Πρωτογενής τομέας

Σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής - τα δυο υδάτινα φράγματα – που κατασκευάστηκαν στις κοίτες των ποταμών Ινιώτη και Μαχαιριανού και συγκεντρώνουν τα νερά του καιρού και δίνουν στους κατοίκους και των γειτονικών χωριών την δυνατότητα να βελτιώσουν, αναδιαρθρώσουν και να οργανώσουν τις καλλιέργειές τους καθιστώντας τις αποδοτικότερες.  Ο πολιτιστικός σύλλογος σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναπτύσσει ποικίλες δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση καλλιεργειών, ελαιοκομίας, δενδροκομίας, αμπελοκαλλιέργειας, ατομικής προστασίας των καλλιεργητών, βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και θεμάτων που αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία και προώθηση ποιοτικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης.

Ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο στον πρωτογενή τομέα είναι ο «Αναδασμός Ινίου» ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης με προϋπολογισμό 1.000.000€ και είναι το κλειδί για βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τα φράγματα είναι επίσης κέντρο ενδιαφέροντος και ενεργειών για την παρατήρηση, μελέτη, προστασία, ανάπτυξη και διαφύλαξη της εξαιρετικής χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούν

Στον τομέα αυτόν χρήσιμη και διαφωτιστική είναι η συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στοχεύοντας στην ενημέρωση - εκπαίδευση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων των φραγμάτων, και γενικά του υδάτινου πλούτου.

ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Ινίου  μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς υπερβολή μοναδικό και διαφορετικό από αυτό της υπόλοιπης περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παράγοντα «νερό», όπου είναι έντονός στη περιοχή από την αρχαιότητα.

ΠΑΛΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ποταμός «Κολοκύθης ή Ινιώτης ή Ποθωρέας όπως λεγότανε στα χρόνια της κρητικής Αρκαδίας» ρέει και «ζώνει» από Ανατολή και Νότο το Ίνι. Δίπλα από την κοίτη του σώζονται ακόμη επιβλητικά τα ερείπια μνημείων της αγροτικής–γεωργικής  πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και έργα εν λειτουργία. 

Το παλιό φράγμα Ινίου, τα αντλιοστάσια και τα δίκτυα άρδευσης κατασκευάστηκαν, με την προσωπική εργασία των κατοίκων, την δεκαετία του 1950, στην περιοχή κερά δίπλα στο γραφικό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Η πρωτοβουλία οφείλεται στον δραστήριο πρόεδρο της κοινότητας Ινίου, αείμνηστο πια σήμερα Γεώργιο Ιωάννου Φαρσαράκη ή Παρασκάκη.

Τεχνικά στοιχεία φράγματος

Ύψος αναχώματος: 7m

Μήκος στέψης: 30m

Πλάτος στέψης: 1,5m

Χωρητικότητα: 40.000m3

Τροφοδοσία: από τον ποταμό Ινιώτη ή Κολοκύθη

Έτος περάτωσης: 1954

Η άρδευση των κήπων γύρο από το φράγμα διαφοροποίησε τους παραγωγούς του Ινίου και τους κατέστησε ασυναγώνιστους προμηθευτές άριστων φυτών στα παζάρια της ευρύτερης περιοχής (Αρκαλοχώρι, Καστέλλι, Πύργος, Ασήμι, Μοίρες, Βιάννος κλπ). Η εμπειρία αυτή έδωσε το έναυσμα για την διεκδίκηση ενός μεγαλύτερου φράγματος για να καλύψει της σύγχρονές ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τον όρο «λιµνοδεξαµενή» αναφέρονται συνήθως οι εξωποτάµιοι ταµιευτήρες επιφανειακών υδάτων (εξωποτάµια λιµνοδεξαµενή). Πρόκειται για λεκάνες κατάκλυσης, που διαµορφώνονται µε εκσκαφές και φράσσονται µε ανάχωµα, το οποίο κατασκευάζεται σε επιλεγµένη περιοχή µε κατάλληλα µορφολογικά χαρακτηριστικά, συνήθως αµφιθεατρικής µορφής. Πρόκειται για σύνθετα έργα αποτελούµενα από τρία διακριτά τεχνικά έργα:

• Τον χώρο του ταµιευτήρα που διαµορφώνεται τεχνητά, όπως προαναφέρθηκε

• Το φράγµα εκτροπής στο χείµαρρο του οποίου θα αξιοποιηθούν οι απορροές

• Τον αγωγό µεταφοράς του νερού από το φράγµα εκτροπής έως τον ταµιευτήρα

Η λιμνοδεξαμενή Ινίου κατασκευάσθηκε στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ και είναι το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που έχει γίνει στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. 

Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Ίνι, Μαχαιρά και Μοναστηράκι.

Τεχνικά στοιχεία μεγάλου φράγματος Ινίου:

Ύψος αναχώματος: 30,5m

Μήκος στέψης: 300m

Πλάτος στέψης: 10m

Όγκος αναχώματος: 500.000m3

Επιφάνεια λιμνοδεξαμενής: 226.000m2

Χωρητικότητα: 2.400.000m3

Ωφέλιμος όγκος: 1.750.000m3

Τροφοδοσία: τα νερά της λεκάνης αποροής αλλά κυρίως από την μεταφορά νερού από το παλιό φράγμα Ινίου

Μεταφοράς νερού: μέσω αντλιοστασίου και καταθλιπτικού χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου 700 χλσ.

Έτος περάτωσης: 2002

Δαπάνη κατασκευής: 6.500.000€

Το φράγµα και η λιµνοδεξαµενή Ινίου, εκτός από το προφανές όφελος στον πρωτογενή τομέα, λειτουργούν ως ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιοχής και ως παράγοντας αναζωογόνησης του κοινωνικού ιστού δημιουργώντας μια αναπτυξιακή προοπτική  για την προσέλκυση επισκεπτών με φυσιολατρικό ενδιαφέρον.

Η οικολογική αξία της περιοχής αναβαθμίστηκε  με την ανάπτυξη  αξιόλογων οικοσυστημάτων χλωρίδας και πανίδας στο νέο περιβάλλον, που δηµιούργησε η παρουσία του νερού. 

Ευελπιστούμε ο χώρος να αξιοποιηθεί για  περιπατητικές, ποδηλατικές διαδρομές περιμετρικά της λίμνης και να δημιουργηθούν υποδομές για αθλητισμό, κάμπινγκ κλπ

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Το νερό του φράγματος,  μέσω 3 δεξαμενών και αντλιοστασίου, διανέμεται με αρδευτικό υπόγειο δίκτυο σε έκταση 12.140στρ. Το μήκος του δικτύου είναι 59300 μ περίπου.

 

Related Events
Καμία εκδήλωση

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τα ενημερωτικά μηνύματά μας.