Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σε εξέλιξη

 Η Περιφέρεια Κρήτης αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη αξία του τοπίου, την ιστορικότητα της περιοχής, το πλούσιο υδάτινο δυναμικό, το μικροκλίμα και την εφορία των εδαφών, το ενδιαφέρον και την άοκνη προσπάθεια των κατοίκων για βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο τους, χρηματοδοτεί από ίδιους πόρους:

  • Μελέτη Αναδασμού στην περιοχή του Ινίου για την δημιουργία βιώσιμων μονάδων γης,
  • Ανασκαφή στην αρχαία Αρκαδία-Ίνι με έμφαση στα μνημεία του νερού με στόχο την δημιουργία θεματικών περιπατητικών διαδρομών
  • Αναστήλωση του παλιού νερόμυλου ώστε να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαστήρι στην περιοχή μεταξύ αρχαίας Αρκαδίας και παλιού φράγματος.   
Related Events
Καμία εκδήλωση