Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απόσπασμα πράξης Δ.Σ. (2005)

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΝΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ «ΙΝΑΤΟΣ»

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όπως προκύπτει από το βιβλίο Πράξεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινι-Μοναστηράκι «ΙΝΑΤΟΣ», ΠΡΑΞΗ 07/14-06-2005 ημέρα Τρίτη, το νέο Δ.Σ του Συλλόγου συνήλθε σε σώμα και μετά από μυστική  ψηφοφορία εξέλεξε:

      Κοκολάκης      Τίτος          του Νικολάου                 Πρόεδρος

      Τζανάκης        Δημήτριος   του Μιχαήλ                     Αντιπρόεδρος

      Χατζάκης        Μιχάλης      του Εμμανουήλ               Γραμματέας

      Κριτσωτάκη     Ευαγγελία   του Ιπποκράτη               Ταμίας

      Κατσουλακης  Μηνάς         του Γεωργίου                 Μέλος

      Μαθιουδάκης  Μιχαήλ        του Ιωάννου                  Μέλος

      Σπυριδάκης    Γεώργιος      του Εμμανουήλ              Μέλος

           Ο Πρόεδρος                                      Ο Γραμματέας

         Κοκολάκης Τίτος                                Χατζάκης Μιχάλης 

Related Events
Καμία εκδήλωση