Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απόσπασμα πράξης Δ.Σ. (2007)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΝΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ «ΙΝΑΤΟΣ»

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όπως προκύπτει από το βιβλίο Πράξεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινι-Μοναστηράκι «ΙΝΑΤΟΣ», ΠΡΑΞΗ 05/27-06-2007 ημέρα Τετάρτη, συνήλθε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συλλόγου και μετά από μυστική  ψηφοφορία εξέλεξε  :

      Κοκολάκης      Τίτος          του Νικολάου                Πρόεδρος

      Τζανάκης        Δημήτριος   του Μιχαήλ                   Αντιπρόεδρος

      Μαθιουδάκη    Ευσεβία       του Ιωάννου                Γραμματέας

      Κατσουλάκης  Μιχαήλ        του Ιωάννου                 Ταμίας

      Κριτσωτάκη    Ευαγγελία    του Ιπποκράτη              Μέλος

      Πετράκης       Εμμανουήλ   του Γεωργίου               Μέλος

      Ρολάκης        Ιωάννης       του Κωνσταντίνου         Μέλος

            Ο Πρόεδρος                                      Η Γραμματέας

         Κοκολάκης Τίτος                                Μαθιουδάκη Ευσεβία 

Related Events
Καμία εκδήλωση