Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απόσπασμα πράξης Δ.Σ. (2009)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΝΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ «ΙΝΑΤΟΣ»

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όπως προκύπτει από το βιβλίο Πράξεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινι-Μοναστηράκι «ΙΝΑΤΟΣ», ΠΡΑΞΗ 09/17-06-2009, τα εκλεγέντα μέλη  στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  νέου Δ.Σ του Συλλόγου, συνήλθαν σε σώμα και μετά από μυστική  ψηφοφορία εξέλεξαν:

     

      Κοκολάκης      Τίτος             του Νικολάου               Πρόεδρος

      Ρολάκης          Ιωάννης        του Κωνσταντίνος        Αντιπρόεδρος

      Καινουργιάκη   Όλγα            του Εμμανουήλ            Γραμματέας

      Κατσουλάκης   Μιχαήλ          του Ιωάννη                 Ταμίας

      Πετράκης        Εμμανουήλ     του Γεωργίου              Μέλος

      Ρασιδάκη        Μαρία            του Κωνσταντίνου        Μέλος

      Μασχονησώτη Μαρία            του Γεωργίου               Μέλος                  

     

            Ο Πρόεδρος                                      Η Γραμματέας

         Κοκολάκης Τίτος                               Καινουργιάκη Όλγα

Related Events
Καμία εκδήλωση