Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ Δ.Σ. (2011)

 

Όπως προκύπτει από το βιβλίο Πράξεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινι-Μοναστηράκι «ΙΝΑΤΟΣ», ΠΡΑΞΗ 6 / 04-06-2011, όλα τα εκλεγέντα μέλη στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ του Συλλόγου, συνήλθαν σε σώμα και μετά από μυστική ψηφοφορία εξέλεξαν πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία:

Κοκολάκης Τίτος του Νικολάου, Πρόεδρος

Καινουργιάκη Δέσποινα του Ελευθερίου, Αντιπρόεδρος

Καινουργιάκη Όλγα του Εμμανουήλ, Γραμματέας

Ρασιδάκη Μαρία του Κωνσταντίνου, Ταμίας

Αλεξάκης Νικόλαος του Δημητρίου, Μέλος

Κριτσωτάκη Ευαγγελία του Ιπποκράτη, Μέλος

Ρολάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Μέλος

 

Ο πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 

Τίτος Κοκολάκης                                Καινουργιάκη Όλγα

 

Related Events
Καμία εκδήλωση